3D-modellering för spelproduktion II G1F, 7,5 hp, ME336G

Den här kursen vänder sig till dig som vill ta fram högupplösta 3D-modeller för spel- och filmproduktion.

Du lär dig att utgå från eget skissarbete, modellera en maquette i lera och hantera digitala verktyg för att skapa skulpturer i 3D-miljö. Kursen knyter teoretiskt an till anatomisk gestaltning i ett konsthistoriskt perspektiv.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt