Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens G1F, 7,5 hp, OM411G

Kursen innehåller undervisning som ger sjuksköterskan färdigheter för att självständigt kunna bedöma behov av samt förskriva förbrukningsartiklar vid inkontinens hos barn, vuxna och äldre.

I kursen behandlas sjuksköterskans möjligheter att verka hälsofrämjande. Etiska frågeställningar beaktas.

Kursen genomförs med 4 träffar, varav 3 är obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 16 v.37
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Anna-Karin Obermuller Karlsson
 • Examinator: Irene Eriksson
 • Anmälningskod: HS-24293
 • Behörighet: Svensk legitimation som sjuksköterska med inriktning mot allmän hälso- och sjukvård.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: ht 16
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.37 - v.46
 • När: Flexibel
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Antal obligatoriska träffar: 2
 • Kurskod: OM411G
 • Anmärkning: Kursdag: tisdagar.
 • Genomförande: Kursen genomförs med ca 4 träffar på campus, varav 2 träffar är obligatoriska (seminarium och praktiskt prov). Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt