Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens G1F, 7,5 hp, OM411G

Kursen innehåller undervisning som ger sjuksköterskan färdigheter för att självständigt kunna bedöma behov av samt förskriva förbrukningsartiklar vid inkontinens hos barn, vuxna och äldre.

I kursen behandlas sjuksköterskans möjligheter att verka hälsofrämjande. Etiska frågeställningar beaktas.

Kursen genomförs med 4 träffar, varav 3 är obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt