Lärande och egenvård vid diabetes A1F, 15 hp, OM808A

I relation till diabetes, omvårdnad och egenvård behandlas pedagogik och didaktik. Livsvärldsteori, pedagogiska begrepp och traditioner diskuteras i relation till lärande vid diabetessjukdom i livets olika åldrar och skeenden.

Evidensbaserad och personcentrerad vård samt kvalitetsarbete inom diabetesvård diskuteras och problematiseras. Diabetesvård och samverkan mellan primärvård, sjukhus och kommunal vård behandlas. Vidare diskuteras det etiska patientperspektivet i relation till bedömning och behandling vid diabetesrelaterade sjukdomar och komplikationer. Hälsofrämjande och förebyggande arbete vid diabetes samt metoder för att stärka egenvårdsförmåga diskuteras. Diabetessjuksköterskans roll, ledarskap och samverkan i team behandlas. I kursen ingår rehabilitering, medicinteknik, patientsäker vård, lagar och författningar.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 19 v.04
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Susanne Andersson
 • Examinator: Mia Berglund
 • Anmälningskod: HS-17047
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: OM807A-Avancerad vård vid diabetes A1N (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: OM808A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
vt 19 v.04
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Susanne Andersson
 • Examinator: Mia Berglund
 • Anmälningskod: HS-97047
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: OM807A-Avancerad vård vid diabetes A1N (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: OM808A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr