Reggio Emilias filosofiska pedagogik G2F, 7,5 hp, PE535G

Den här kursen ger dig kunskaper om bakgrunden till Reggio Emilias förhållningssätt till barn och lärande, både historiskt, filosofiskt och kulturellt.

Du studerar hur organisationen bakom den pedagogiska verksamheten är uppbyggd och vilken betydelse det får för utveckling och lärande. Du genomför och presenterar olika projektarbeten där du problematiserar och diskuterar barns och lärares lärande.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt