Examensarbete i systembiologi A2E, 60 hp, SY749A

Under examensarbetet i systembiologi ges studenten tillfälle att införskaffa sig praktisk erfarenhet av forskning inom det systembiologiska området med fokus på analys av storskalig data, matematiska modeller, statistiska eller datorbaserade modeller.

Kursen ger möjlighet till individuellt och självständigt forskningsarbete på högskolan eller i industrin.

Kursen ges på engelska.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 18 v.03
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Diana Tilevik
 • Examinator:
 • Anmälningskod: HS-19006
 • Behörighet: För tillträdde till kurs krävs 52.5 högskolepoäng på avancerad nivå. Dessutom krävs att följande kurser är avklarade:[MB725A-Experimentella metoder och design i molekylärbiologi A1N eller BM782A-Experimentella metoder och design i biomedicin A1N] och [MB726A-Molekylär bioteknik A1N, BM713A-Tumörbiologi A1N eller MB722A-Molekylär och cellulär infektionsbiologi A1N] och SY748A-Biostatistik A1N och BI728A-Expressionsanalys A1N och SY746A-Systembiologi A1F samt någon av kurserna [Tumörbiologi – modellering A1F, SY739A-Molekylära markörer A1F, BI727A-Molekylär bioteknik – modellering A1F eller Infektionsbiologi – modellering A1F].
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 18
 • Poäng denna termin: 30 p
 • Fortsätter termin: ht 18
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.03 - v.22
 • När: Flexibel
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: SY749A
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
vt 18 v.03
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Diana Tilevik
 • Examinator:
 • Anmälningskod: HS-19007
 • Behörighet: För tillträdde till kurs krävs 52.5 högskolepoäng på avancerad nivå. Dessutom krävs att följande kurser är avklarade:[MB725A-Experimentella metoder och design i molekylärbiologi A1N eller BM782A-Experimentella metoder och design i biomedicin A1N] och [MB726A-Molekylär bioteknik A1N, BM713A-Tumörbiologi A1N eller MB722A-Molekylär och cellulär infektionsbiologi A1N] och SY748A-Biostatistik A1N och BI728A-Expressionsanalys A1N och SY746A-Systembiologi A1F samt någon av kurserna [Tumörbiologi – modellering A1F, SY739A-Molekylära markörer A1F, BI727A-Molekylär bioteknik – modellering A1F eller Infektionsbiologi – modellering A1F].
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 18
 • Poäng denna termin: 30 p
 • Fortsätter termin: ht 18
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.03 - v.22
 • När: Dagtid
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: SY749A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
ht 17 v.35
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Diana Tilevik
 • Examinator:
 • Anmälningskod: HS-89002
 • Behörighet: För tillträdde till kurs krävs 52.5 högskolepoäng på avancerad nivå. Dessutom krävs att följande kurser är avklarade:[MB725A-Experimentella metoder och design i molekylärbiologi A1N eller BM782A-Experimentella metoder och design i biomedicin A1N] och [MB726A-Molekylär bioteknik A1N, BM713A-Tumörbiologi A1N eller MB722A-Molekylär och cellulär infektionsbiologi A1N] och SY748A-Biostatistik A1N och BI728A-Expressionsanalys A1N och SY746A-Systembiologi A1F samt någon av kurserna [Tumörbiologi – modellering A1F, SY739A-Molekylära markörer A1F, BI727A-Molekylär bioteknik – modellering A1F eller Infektionsbiologi – modellering A1F].
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 17
 • Poäng denna termin: 30 p
 • Fortsätter termin: vt 18
 • Studietakt: 100%
 • Startvecka - slutvecka: v.35 - v.02
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: SY749A
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt