Examensarbete i systembiologi A2E, 60 hp, SY749A

Under examensarbetet i systembiologi ges studenten tillfälle att införskaffa sig praktisk erfarenhet av forskning inom det systembiologiska området med fokus på analys av storskalig data, matematiska modeller, statistiska eller datorbaserade modeller.

Kursen ger möjlighet till individuellt och självständigt forskningsarbete på högskolan eller i industrin.

Kursen ges på engelska.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt