Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vård

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen (med inriktning, distriktsköterska, skolsköterska, diabetessjuksköterska, äldresjuksköterska) och barnmorskeprogrammet.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i sjuksköterskeprogrammets samtliga ämnen (omvårdnad, biomedicin och folkhälsa). Flertalet av programmets kurser innehåller både teori och VFU. VFU äger rum inom kommunalvård, primärvård och sjukhusvård i hela Skaraborg. På VFU tillämpas en patientfokuserad handledning och samarbetsparternas handledarmodell där studenthandledare, huvudhandledare och kliniska lärare samverkar för att stödja studentens lärande. Utbildningen avslutas med Nationell kliniska slutexamination (NKSE).

Gemensamma VFU dokument

Strategier

Sjuksköterskeprogrammet

Programöversikter specialistsjuksköterskeprogram

NKSE

Information vårdverksamhet
http://www.nkse.se

Bedömningsunderlag och underlag för tidsrapportering

Termin 1
Omvårdnad – ämne och profession
Vårdandets etik

Termin 2
Hälsa och ohälsa utifrån ett folkhälsoveten...Kommunalvård Primärvård
Kommunikation i omvårdnad Närvaroprotokoll

Termin 3
Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom I / Patofysiologi och farmakologi I Närvaroprotokoll Bedömningsblankett  Inför VFU i termin 3 

Termin 4
Omvårdnad vid sjukdom och ohälsa II / Patofysiologi och farmakologi II
Delaktighet och lärande Närvaroprotokoll Bedömningsblankett

Termin 5
Hälsa och vårdande / Klinisk biomedicin I Närvaroprotokoll Bedömningsblankett

Termin 6
Vårdande och profession / Klinisk biomedicin II Närvaroprotokoll  Bedömningsblankett

Bild på sjuksköterska

Kommande VFU-möten

Studenthandledardag 21 februari kl. 10-16

NKSE-träffar

Handledarutbildning ges varje termin, när nästa utbildning startar ser du om du följer länken handledarutbildning. Vid frågor kontakta kursansvariga; Anneli Larsson .

VFU-samordnare

Kontakt: vfu.vard@his.se

VFU Placering
Maria Gustafsson

VFU Adm
Nina Frenger

VFU Övergripande
Margaretha Larsson
Lektor i omvårdnad
Fil. doktor i vårdvetenskap, Distriktssköterska
Programansvarig Skolsköterskeutbildningen
Institutionen för hälsa och lärande
Högskolan i Skövde

NKSE-ansvariga

Kommunalvård
Rune Svanström
Lektor i omvårdnad
rune.svanstrom@his.se
0500-448404

Sjukhusvård
Anneli Larsson
Adjunkt i omvårdnad
anneli.larsson@his.se
0500-448453