Systemvetenskap, 180 hp

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Kandidatexamen
Under bearbetning

   

   

  Information är ofta en av de viktigaste tillgångarna för ett företag eller organisation. Men, denna tillgång blir värdefull först när företaget kan styra och hantera sina informationsflöden. För detta krävs smarta och moderna IT-lösningar. På programmet Systemvetenskap får du en bred systemvetenskaplig utbildning med specialisering inom just detta område.

  Detta program har utformats i samarbete med Högskolans partners; företag och organisationer som representerar olika branscher. Det gör att du får en marknadsanpassad utbildning som ger dig den kompetens arbetsmarknaden efterlyser.

  Det här läser du på programmet Systemvetenskap 

  Under första året får du lära dig grunderna inom bland annat verksamhetsmodellering, organisation och ledarskap, databaser, informationssäkerhet och programmering. Du kommer att lära dig olika typer av system och hur de stöttar olika roller i ett företag eller i en organisation. Det första studieåret ger dig en bred kunskapsbas, som du sedan bygger vidare på.

  Under andra året kommer du att arbeta mycket i projektform. Detta ger viktiga erfarenheter inför ditt kommande yrkesliv. Du kommer att få fördjupa dina kunskaper inom organisationers insamling, lagring och användning av information. Dessutom kommer du att lära dig grunderna inom data warehouse-system.

  Tredje året ägnar du åt fördjupning inom Business Process Management. Programmet innehåller 15 valfria poäng som du själv kan använda för att skapa en unik kompetensprofil. Den avslutande terminen består till största del av examensarbete.

  Jobb efter examen som systemvetare 

  Utbildningen förbereder dig för olika typer av jobb inom ett brett spektrum, men där fokus ligger på att utveckla och anpassa moderna IT-lösningar. Exempel på jobb är IT-konsult, systemutvecklare, systemupphandlare och verksamhets- och affärsutvecklare.

  "Antalet utvecklare på arbetsmarknaden ökar med 2 000 personer för varje år - men för it-branschen räcker det inte. Det behövs fler utexaminerade systemutvecklare från högskolorna, menar Computer Swedens reporter Mattias Malmqvist." Läs artikeln "Examinationstakten täcker inte behovet"

  Det är idag liten konkurrens om jobben för datavetare och det ser ut att fortsatt vara det på fem års sikt. Det gäller både nyexaminerade och datavetare med yrkeserfarenhet. Datavetares kompetens är mycket efterfrågad. Detta visar såväl Arbetsförmedlingens prognoser (sök systemvetare) som Sacos undersökning om framtidsutsikterna på arbetsmarknaden.

  Läsa vidare efter programmet Systemvetenskap 

  Efter avlagd kandidatexamen (180 hp) kan du fortsätta med magisterstudier (60 hp) eller ta en masterexamen (120 hp) på Högskolan i Skövde, hos något av våra partneruniversitet eller på andra lärosäten – både i Sverige och utomlands.  

  Forskning i anknytning till programmet Systemvetenskap

  Se hemsidan för forskningscentrat Informationsteknologi.

  Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

  Kandidatexamen
  Under bearbetning

    

    

   Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

   CHRISTIAN LENNERHOLT

   Programansvarig


   0500-448935
   Christian Lennerholt
   FRÅGA MIG
   * Fält är obligatoriskt

   FrågaMagnus Andrén

   studievägledare 

   Magnus Andrén

   magnus.andren@his.se
   0500-448097

   Topp tio i Sverige. Kontakter med näringslivet

   Läs mer

   Vilken utbildning leder till vilket jobb? Data och IT

   Liten konkurrens på arbetsmarknaden för datavetare

   Det är idag liten konkurrens om jobben för datavetare och det ser ut att fortsatt vara det på fem års sikt. Det gäller både nyexaminerade och datavetare med yrkeserfarenhet. Datavetares kompetens är mycket efterfrågad.

   låg konkurrens datavetare

   Källa Saco

   Sök till programmet

   Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se senast 15 april. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.