Program- eller kursstudent vårterminen 2018

Välkommen till Högskolan i Skövde! Vårterminen 2018 startar den 15 januari. Nedan finns programspecifik information till dig som börjar ett program till våren.

Genom att klicka på ditt program nedan hittar du ett välkomstbrev från programansvarig för ditt program. Där får du information om vad som gäller för just dig vid studiestarten.

Grundutbildningsprogram

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Teknisk basutbildning

Grundlärarutbildning med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3 i samarbete med Högskolan Borås

Förskollärarutbildning i samarbete med Högskolan i Borås

Magisterprogram distans

Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram

Magisterprogram

Du som ska läsa magisterprogrammet i Bioinformatik startar terminen den 15 januari. Efter det gemensamma välkomnandet (se tidigare e-post från oss) så sker programträffar kl.10.15 i sal G316

Ska du läsa kurs i vår?

Vårens kurser har olika startdatum. När du har registrerat dig kan du kontrollera schemat i Studentportalen.

Läs mer om våra kurser

Sök schema

 

Se även

Checklista
Ny student -snabbguide till IT
Studentportalen och Scio

Kontakt introgruppen #hisintro18

Maria Carlstedt, Introduktionssamordnare
maria.carlstedt@his.se
0500-44 80 94

Ellinor Almlöv, Introduktionssamordnare
ellinor.almlov@his.se
0500- 44 81 88

Frida Lindgren, planerar internationell intro
frida.lindgren@his.se
0500-44 81 83
Instagram: uniofskovde

Gabrielle Önnestam, Introgeneral Studentkåren 2018
introgeneral@studentkaren.se