Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N, 7,5 hp, AU140G

Vill du bli bättre på att leda projekt och få direkt användbara kunskaper på området? Då ska du läsa den här kursen som ger dig redskapen att bli en bättre projektledare.

Vi kommer att gå igenom grunder inom projektledning samt introducera en generell projektmodell. Dessutom tittar vi på verktyg och metoder direkt tillämpbara inom företag och organisationer och övar dig i att använda kända planeringsverktyg (fri nedladdning). Eftersom mycket av arbetet inom företag och organisationer görs i grupp tränar vi på detta och visar exempel genom grupparbeten under kursens gång. Läraren på kursen har lång erfarenhet från industrin samt är certifierad enligt IPMA. Övningsexemplen är i huvudsak hämtade från näringslivet.

Tillgång till att installera windows-mjukvara i PC krävs.(Tips: Mac användare kan ev. utnyttja mjukvaran på ett lokalt lärcentrum).

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr