Biomedicinska fallstudier G1N, 7,5 hp, BM135G

Kursen vänder sig till dig som vill få inblick i det biomedicinska forskningsfältet genom fallstudier inom biomedicin.

Undervisningen består av grupparbeten och laborationer. Efter kursen kan du presentera och analysera vetenskapliga artiklar och förstå och redovisa biomedicinska fall.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr