Farmakologi I G2F, 7,5 hp, BM533G

Kursen vänder sig till dig som söker avancerad kunskap och allmän förståelse för farmakologi. Du studerar allmän farmakologi med farmakodynamik och farmakokinetik.

Du får även kunskaper inom hjärt-kärl farmaka och diuretika, blodsystemets farmaka, autonoma nervsystemets farmaka och respirationssystemets farmaka.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr