Experimentell biomedicin A1N, 7,5 hp, BM737A

Kursens mål är att ge kunskaper om de olika tekniker som används inom det biovetenskapliga vetenskapsområdet.

Man lär sig teorierna bakom olika metoderna, så att man kan förstå och redovisa teorierna bakom de tekniker där DNA, RNA och protein studeras Dessutom tillämpas metoderna på laboratoriet i ett urval av experiment.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr