Ohälsa hos barn och ungdomar i skolan ur ett biomedicinskt perspektiv G2F, 7,5 hp, BM520G

Den här kursen ger dig ökade kunskaper i pediatrik med avseende på akuta och långvariga sjukdomstillstånd hos skolbarn. Du får också ökade kunskaper om skolbarn med funktionshinder och lär dig att motivera jämställdhet med hänsyn till sociala och kulturella förhållanden.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr