Ohälsa hos barn och ungdomar i skolan ur ett biomedicinskt perspektiv G2F, 7,5 hp, BM520G

Den här kursen ger dig ökade kunskaper i pediatrik med avseende på akuta och långvariga sjukdomstillstånd hos skolbarn. Du får också ökade kunskaper om skolbarn med funktionshinder och lär dig att motivera jämställdhet med hänsyn till sociala och kulturella förhållanden.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 19 v.03
Fristående kurs
Distans
 • Kursansvarig: Margaretha Larsson
 • Examinator: Cecilia Eriksson
 • Anmälningskod: HS-14073
 • Behörighet: Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och svensk legitimation som sjuksköterska.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.03 - v.13
 • När: Flexibel
 • Urval: Avklarade högskolepoäng.
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Antal obligatoriska träffar: 2
 • Kurskod: BM520G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs med 2 obligatoriska träffar på campus (ca 1,5 dag per träff, introduktion och avslutning). Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Distans
vt 19 v.03
Programkurs
Distans
 • Kursansvarig: Margaretha Larsson
 • Examinator: Cecilia Eriksson
 • Anmälningskod: HS-94072
 • Behörighet: Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och svensk legitimation som sjuksköterska.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.03 - v.13
 • När: Flexibel
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Antal obligatoriska träffar: 2
 • Kurskod: BM520G
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs med 2 obligatoriska träffar på campus (ca 1,5 dag per träff, samordnas med kursen före/efter). Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr