Öppna system A1N, 7,5 hp, DV727A

Öppna system är en grundförutsättning för Internet och webben. Framgångsrik utveckling av programvarusystem för webben baseras på öppna system utan att proprietära lösningar inkluderas.

Med öppna system undviks olika typer av negativa inlåsningseffekter som begränsar användningen och leder till situationer där leverantörer, utvecklare och andra intressenter kring programvarusystem inte kan samverka och konkurrera på lika villkor. Inom kursen kommer olika aspekter av öppna system att behandlas såsom öppna standarder, öppen källkod, öppna data, öppen hårdvara och öppen praktik.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr