Engelska/muntlig presentationsteknik G1N, 7,5 hp, EN136G

Do you want to improve your skills in making oral presentations of different kinds in English. This course provides you with the tools for doing that. The course includes making formal speeches, leading a debate, and giving constructive criticism to other students' speeches as well as debate leadership.

Studenter med svenskt gymnasiebetyg: Det enda formella behörighetskravet (förutom grundläggande behörighet) är Engelska B eller Engelska 6 från gymnasiet, men för en del kan det vara en god förberedelse att perioden före läsa kursen Engelska/Allmän språkfärdighet EN153G 7,5 hp.

International students: This course is at Level 3 which means that in order to take this course, you first need to reach Level 3 in your Placement test or pass the course EN147G (Level 2).

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr