Tjänsteledning G1F, 7,5 hp, FÖ337G

Kursen Tjänsteledning utvecklar och fördjupar studentens kunskap inom ledning av tjänsteverksamheter.

Studenter tillämpar kunskaper inom tjänsteledning på teoretiska och praktiska problem i en rad av individuella uppgifter och gruppuppgifter, argumenterar kring teoretiska och praktiska aspekter som berör tjänsteledning samt reflekterar kring tjänsters roll i samhället.

Kursen Tjänsteledning förbereder studenter att ta ledningsroller i tjänsteorganisationer.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr