Examensarbete i informationsteknologi med inriktning mot nätverks- och systemadministration G2E, 22,5 hp, IT604G

Kursen ger utrymme för dig som student att välja ett område inom nätverks- och systemadministration som fördjupning. Du kan jobba i projektform, knuten till ett företag eller genomföra en mer teoretisk studie under denna kurs.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt