Projektledning för forskarstuderande, Forskarnivå, 4,5 hp, IT920F

Kursen syftar till att ge doktorander en praktisk förståelse för de frågor som är involverade i att hantera ett forskningsprojekt, med särskilt fokus på sin egen doktorsavhandling. Medan de väsentliga tekniker för projektledning utgör kärnan i kursen kommer dessa tekniker sättas i samband med den bredare universitetsmiljö där forskning spelar en allt viktigare roll.

Följaktligen kommer naturligtvis också ta itu med forskningsadministration, inklusive ett effektivt ledarskap och strategisk ledning i ett modernt universitet.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr