Forskningsetik, Forskarnivå, 5 hp, IT925F

Var får man göra, rent etiskt, som en del av sin forskning? Vilken sorts forskning är förbjuden helt, och vilken sort kontrolleras och begränsas på något sätt? Man kan ha en generell uppfattning om svaret på dessa frågor, men för forskarstuderande kan det ändå kvarstå flera frågetecken. Denna kurs utforskar praktiska och teoretiska etiska ramverk för forskning, för att kunna börja ge svar på frågorna, och därigenom förtydliga vad en forskares etiska rättigheter och ansvar faktiskt innebär.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr