Forskningsetik, Forskarnivå, 5 hp, IT925F

Var får man göra, rent etiskt, som en del av sin forskning? Vilken sorts forskning är förbjuden helt, och vilken sort kontrolleras och begränsas på något sätt? Man kan ha en generell uppfattning om svaret på dessa frågor, men för forskarstuderande kan det ändå kvarstå flera frågetecken. Denna kurs utforskar praktiska och teoretiska etiska ramverk för forskning, för att kunna börja ge svar på frågorna, och därigenom förtydliga vad en forskares etiska rättigheter och ansvar faktiskt innebär.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
ht 18 v.36
Fristående kurs
Campus
 • Kursansvarig: Oskar MacGregor
 • Examinator: Rose-Mharie Åhlfeldt
 • Anmälningskod: HS-FF210
 • Behörighet: För att uppfylla kravet på särskild behörighet krävs att den sökande har fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng, inklusive självständigt uppsatsarbete omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, inom området informationsteknologi, näraliggande tillämpningsområden eller andra ämnesområden som bedöms som direkt relevanta för avhandlingsarbete. I första hand ges företräde till studenter antagna vid forskarutbildningen Informationsteknologi vid Högskolan i Skövde. I andra hand till studenter antagna till forskarutbildning vid andra lärosäten.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: ht 18
 • Studietakt: 20%
 • Startvecka - slutvecka: v.36 - v.03
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på engelska.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: IT925F
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Fristående kurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr