Dataanalys, Forskarnivå, 6 hp, IT929F

Kursen ger en avancerad introduktion till att förstå dataanalysprocessen som en helhet, genom adresseringen av metoder för hantering och analys av komplexa dataset. Kursen introducerar avancerade tekniker för att undersöka och analysera data, med inriktning på klassificering, klustrering, associeringsanalys, deep learning och anomalitetsdetekteringsteknik. Dessutom kommer studenterna ha möjlighet att genomföra ett praktiskt dataanalysforskningsprojekt inom sitt intresseområde.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr