Data privacy, Forskarnivå, 5 hp, IT930F

This course will present the main technologies related to data privacy. We will present what we understand by data privacy and privacy risks, and different technological solutions to avoid or limit disclosure risk.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr