Examensarbete i kognitionsvetenskap G2E, 30 hp, KB554G

I denna kurs arbetar studenten med en ämnesfördjupning i form av ett självständigt arbete inom huvudområdet för sin utbildning på grundnivå.

Syftet med kursen är att studenten skall kunna visa en förmåga att hitta relevant litteratur, formulera en lämplig vetenskaplig frågeställning utifrån valt område, välja och applicera en lämplig metod, analysera resultaten och relatera det valda området till huvudområdet. Studenten skriver en rapport och ger en muntlig presentation av rapportens innehåll. Ytterligare ett viktigt inslag i kursen handlar om att läsa och kritiskt diskutera två andra studentrapporter. Kursen bedrivs i form av uppsatta handledningstillfällen under kursens gång.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr