Forskningsmetoder i kognitiv neurovetenskap A1N, 7,5 hp, KU711A

I denna kurs studerar man olika metoder som används inom forskningen i kognitiv neurovetenskap.

De metoder som vi inte själva har tillgängliga kommer studenterna att få möta genom olika studiebesök. Kursen är indelad i mindre moduler där varje metod omfattar en modul. Dessa moduler innehåller fördjupad teoretisk kunskap om respektive metod, dess styrkor och begränsningar samt hur data insamlas och analyseras.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt