Preparandkurs i matematik för ekonomer G1N, 3 hp, MA108G

I den här kursen får du dels repetera allmänna kunskaper i matematik inför studier i samhällsekonomi, dels en introduktion till matematik för studier i nationalekonomi.

Efter kursen kan du bland annat teckna, tolka och använda enkla algebraiska uttryck och formler, lösa linjära ekvationer, rita och tolka enkla grafer för enkla funktioner och ställa upp, använda och grafiskt åskådliggöra linjära funktioner och enkla exponentialfunktioner. Du kan även förklara och åskådliggöra begreppet derivata samt beräkna max- och minimipunkter, inse sambandet mellan en funktions graf och dess derivator av första och andra ordningen utan grafritande hjälpmedel. Du kan också skriva och använda talföljder och summor av talföljder.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr