Flervariabelanalys G1F, 7,5 hp, MA351G

Kursen är en naturlig fortsättning på kursen Matematisk analys, A52, 5p. Den ger allmänna kunskaper i linjär algebra och matematisk analys i flera variabler.

Kursen är en naturlig fortsättning på kursen Matematisk analys, A52, 5p. Den ger allmänna kunskaper i linjär algebra och matematisk analys i flera variabler. Dessa är fundamentala för vidare studier inom naturvetenskap, ingenjörs- vetenskap och matematik.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt