Cellbiologi III - Stamcellsbiologi G2F, 7,5 hp, MB520G

Denna kurs ger dig grunderna i stamcellsbiologi. Du lär dig bland annat om hur stamceller kan upprätthålla sin pluripotens, sin kapacitetet att utvecklas till olika typer av celler.

Under kursen studerar du embryot under sina första levnadsveckor och hur de olika groddlagren anläggs och vilka organ som utvecklas från de olika groddlagren.

Kursen ges på engelska.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr