Experimentell molekylärbiologi A1N, 7,5 hp, MB724A

På kursen lär man sig teorierna bakom olika metoderna, så att man kan förstå och redovisa teorierna bakom de tekniker där DNA, RNA och protein studeras.

Kursens mål är att ge kunskaper om de olika tekniker som används inom det biovetenskapliga vetenskapsområdet. Dessutom tillämpas metoderna på laboratoriet i ett urval experiment.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr