Vetenskaplig problemidentifiering i produktion inom medier A1N, 15 hp, ME713A

Kursen innehåller metoder för analys av uppdrag uppdragsgivarens önskemål och realisering av dem i en produktionsdesign och prototyp.

Kursen Projektarbete Medier, estetik och berättande ingår i magisterprogrammet för medier, estetik och berättande. Den bygger på kunskaper och erfarenheter från de två föregående kurserna, Medier, estetik och berättande, samt Remediering och gestaltning. Projektet utförs åt en uppdragsgivare, utifrån de krav och syften som denne definierar och där de möjligheter som digital teknologi innebär utnyttjas.

Kursen ges på engelska.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr