Examensarbete i medier, estetik och berättande A1E, 15 hp, ME716A

Här tränas studenten i att identifiera och angripa ett medieringsproblem i digital miljö med ett vetenskapligt förhållningssätt.

Studenten har möjlighet att utgå från idéer och resultat från tidigare kurser, men kan också formulera nya, utifrån erhållna erfarenheter och lärdomar. Som helhet ger alltså kursen bredd och djup i progression.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt