Tillämpad FEM I G1F, 3 hp, MT339G

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 18 v.07
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Tobias Andersson
 • Examinator: Daniel Svensson
 • Anmälningskod: HS-92253
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: godkänd MT300G-Mekanik II G1F och godkänd MT301G-Hållfasthetslära I G1F och genomgången MT337G-Hållfasthetslära II G1F (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan, Engelsk kursplan
 • Starttermin: vt 18
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.07 - v.10
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: MT339G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr