Examensarbete i maskinteknik G2E, 30 hp, MT506G

Examensarbetet utgör den avslutande kursen i maskiningenjörsstudierna. I denna kurs visar studenten att denne behärskar området och kan nyttiggöra och integrera sina kunskaper från programmets kurser. Arbetet väljs i samverkan med kursansvarig lärare och utförs företrädesvis i näringslivet under handledning av en industrihandledare och en handledare från högskolan.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr