Näringslivsförlagd kurs i Byggnadsteknik G2F, 12 hp, MT532G

I denna kurs tillämpar studenten på byggingenjörsprogrammet kunskaperna från programmets tidigare kurser genom praktiskt ingenjörsarbete på ett företag, offentlig förvaltning eller organisation och får därigenom insikter som kommer till nytta i efterföljande kurser.

I kursen behandlas relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Studenten följer och bidrar med kunskap i det praktiska arbetet med relevans för utbildningens huvudområde samt lär sig att analyserar och dokumentera arbetet.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr