Att främja hälsa hos elever med utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar G2F, 7,5 hp, OM546G

Kursen ger fördjupade kunskaper inom utvecklingsneuorolgi, kognitiva funktionsnedsättningar såsom ADHD- och autismspektrum, utvecklingsstörning, CP, epilepsi, språkstörningar, dyslexi och dyskalkyli.

Är du intresserad av att tillsammans med andra från elevhälsan diskutera och öka din kunskap om utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar hos de barn och ungdomar du möter i skolan? Under kursen diskuteras dessutom elevhälsans roll, arbete och samverkan.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr