Verksamhetsförlagda studier inom skolhälsovård A1F, 7,5 hp, OM779A

Kursen behandlar hälsofrämjande arbete bland barn och ungdomar inom skolhälsovård.

Ingår gör även ett professionellt och etiskt förhållningssätt med hänsyn tas till barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Därtill ger kursen träning i att arbeta med etik, jämställdhet och jämlikhet inom skolsköterskans arbetsområde.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr