Examensarbete inom omvårdnad med inriktning mot skolhälsovård A1E, 15 hp, OM780A

Under kursen genomförs ett examensarbete på avancerad nivå med fördjupning i ämnet omvårdnad som riktas mot skolsköterskans yrkesområde.

I kursen ingår obligatoriskt metodseminarium där arbetet och genomförandet granskas och diskuteras. Vidare ingår att opponera på annat arbete, respondentskap för eget arbete samt att delta i ytterligare examinationsseminarier. Examensarbetet är ett självständigt arbete där fokus ligger på studentens eget lärande och som kännetecknas av ett aktivt kunskapssökande samt ett problematiserande och kritiskt reflekterande förhållningssätt.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr