Examensarbete i omvårdnad - skolsköterska A1E, 15 hp, OM854A

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 19 v.03
Programkurs
Distans
 • Kursansvarig: Margaretha Larsson
 • Examinator: Margaretha Larsson, Marie Wilhsson, Stina Thorstensson, Caroline Bäckström, Kina Hammarlund
 • Anmälningskod: HS-98038
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: godkänd OM851A-Omvårdnad - Introduktion till skolsköterskans arbetsområde A1N och godkänd FH614G-Folkhälsoarbete med inriktning mot barn och ungdomar i skolan G2F och godkänd BM520G-Ohälsa hos barn och ungdomar i skolan ur ett biomedicinskt perspektiv G2F och godkänd OM828A-Hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsa A1N och genomgången OM855A-Verksamhetsförlagd utbildning inom elevhälsa A1N och genomgången OM853A-Barn och ungdomars hälsa, livsstil och relationer A1N (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.03 - v.23
 • När: Flexibel
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Flexibel
 • Antal obligatoriska träffar: 2
 • Kurskod: OM854A
 • Anmärkning:
 • Genomförande: Kursen genomförs med 2 obligatoriska träffar på campus (1 dag introduktion som samordnas med kursen före och 2 dagar examination). Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Distans
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr