Arbetslivets pedagogik G1N, 7,5 hp, PE155G

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av pedagogiska perspektiv på lärande på arbetsplatsen.

Här behandlas yrkesrelaterade problemområden sett över tid och ur olika aspekter såsom kultur, struktur och teknik. I kursen studeras teorier som kan knytas till lärande på yrkesliv. Dessutom prövas, analyseras och granskas utvecklingsarbete och lärande processer.

Kursen genomförs med 3 obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr