Vuxenpedagogik I G1N, 7,5 hp, PE160G

Utgångspunkterna för den här kursen är att människor lär så länge de lever och att detta lärande sker såväl formellt som informellt; i olika skolformer, inom arbetslivets och i vardagen.

Kursen vänder sig såväl till dig som i ditt arbete eller på andra sätt kommer i kontakt med vuxnas och livslångt lärande som dig som vill veta mer om dig eget lärande. I den här kursen får du veta mer om effekter av samt villkor, förutsättningar och motiv för olika former av vuxnas och livslångt lärande.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr