Yrkesetik och demokratiska värden i yrkesutbildning G1N, 15 hp, PE166G

Fenomen och frågor om värdegrund, kultur, medborgarskap och hållbar utveckling är centrala utmaningar och en del av skolans uppdrag.

Hur kan lärarprofessionen och enskilda lärare hantera dessa utmaningar i klassrumssituationen? Hur hanterar lärare kontroversiella och känsliga frågor när elever riskerar att kränkas och den demokratiska värdegrunden ifrågasätts? Hur tillämpar lärare värdegrunden och med vilka konsekvenser? Vad innebär skolans demokratiska uppdrag i lärarens konkreta undervisning? Kursen behandlar skolans och lärarens demokratiska uppdrag. Läraryrkets etiska principer och demokratiska värden undersöks, analyseras, diskuteras och granskas kritiskt. Som student får du möjlighet att utveckla handlingsberedskap och ta ställning i svåra och centrala demokratiska frågor i situationer när demokratiska och etiska värden står på spel.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr