Lärande och undervisningsstrategier i yrkesutbildning G1F, 15 hp, PE345G

Kursen ingår i yrkeslärarprogrammet. Temat för kursen är undervisning i yrkesutbildning. Kursen behandlar pedagogik och didaktik med utgångspunkt i yrkesutbildning och yrkeslärarens uppdrag.

Innehållet riktas mot aktuella styrdokument, teorier som belyser undervisning och lärande samt undervisningens praktik såsom frågan om innehåll, undervisningsformer, bedömning av kunskaper och betygssättning i skolförlagd och arbetsplatsförlagd utbildningsmiljö. Kursen behandlar undervisning med stöd av digitala medier inom både skolförlagd och flexibel utbildning. I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning som främst ägnas åt undervisning i den blivande lärarens yrkesämnen.

Kursen genomförs med fyra tvådagarsträffar på campus samt en dag för examination. Den verksamhetsförlagda delen av kursen omfattar 20 obligatoriska dagar.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr