Lärarprofession och ledarskap i yrkesutbildning G1F, 15 hp, PE346G

Kursen ingår i yrkeslärarprogrammet. Kursen behandlar pedagogiskt ledarskap, konflikter och konflikthantering, policy och styrdokument, skolutveckling, handledning, kommunikation med elever och andra aktörer i och utanför undervisningen.

Lärarens uppdrag som ledare och handledare i olika sammanhang är ett genomgående tema i kursen. I kursen genomförs ett självständigt arbete som behandlar skolutveckling i nära relation till den verksamhetsförlagda utbildningen.

Kursen genomförs med tre tvådagarsträffar på campus samt en dag för examination. Den verksamhetsförlagda delen av kursen omfattar 10 obligatoriska dagar.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr