Examensarbete i pedagogik G2E, 15 hp, PE529G

Kursen vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper inom ämnet pedagogik.

Du utvecklar din förmåga i att föra vetenskapliga resonemang och att använda vetenskapliga metoder. Du planerar, genomför och försvarar ett examensarbete som redovisas i form av en uppsats på grundnivå.

Kursen genomförs med tre obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen Scio i Studentportalen.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr