Pedagogiska processer i yrkesutbildning - Verksamhetsförlagd utbildning G2F, 15 hp, PE538G

Kursen ingår yrkeslärarprogrammet och innehåller i huvudsak verksamhetsförlagd utbildning förlagd till en gymnasieskola (ungdoms- eller vuxenutbildning).

Kursen utvecklar och prövar kompetensen som yrkeslärare inom de yrkesämnen som du kommer att bli behörig i, samt i yrkeslärarens övriga arbetsuppgifter. Du fördjupar din kunskap om en skolas verksamhet och om yrkeslärarens uppdrag. Under kursen för du loggbok för att dokumentera och reflektera dina erfarenheter och din kunskap i relation till kursens mål.

Kursen genomförs med 45 obligatoriska verksamhetsförlagda dagar samt en campusförlagd dag.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 19 v.04
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Gunvi Broberg
 • Examinator: Anita Kjellström
 • Anmälningskod: HS-94098
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: PE343G-Lärande och undervisningsstrategier i yrkesutbildning G1F och PE331G-Lärarprofession och ledarskap i yrkesutbildning G1F (eller motsvarande kunskaper).
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 19
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.04 - v.23
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: PE538G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr