Examensarbete i pedagogik A1E, 15 hp, PE726A

Kursens innehåll utgörs av forskning om och i pedagogiskt yrkesutövande och består av genomförande av ett examensarbete i en magisterutbildning i pedagogik.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt