Högskolepedagogik 1 A1N, 3 hp, PE814A

Kurser i Högskolepedagogik är en pedagogisk-didaktisk utbildning för lärare vid Högskolan Skövde.

Utbildningen är ett kurspaket med fyra kurser om vardera 3 hp, 4,5 hp, 4,5 hp och 3 hp. Det övergripande målet med högskolepedagogik är att kursdeltagarna skall ha utvecklat kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan.

Undervisande personal vid Högskolan i Skövde anmäls av respektive avdelningschef.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr