Produktionsutrustningar II G1F, 7,5 hp, PR305G

Tillverkningsindustrin har utvecklats från en manuell produktion till en i hög grad automatiserad produktion. Till stor del har denna automatisering skapats tack vare utvecklingen av maskiner som kan hantera de allt högre kraven på flexibilitet och kvalitet som dagens tillverkningsföretag står inför.

Den ökade automatiseringsgraden medför även ett ökat krav på kompetens hos de som arbetar med produktionsutrustningen. Den här kursen ger dig en bra teoretisk och praktisk grund inom Robotteknik och PLC-teknik, två av grundstenarna i moderna produktionssystem.

I denna kurs kommer du att tillbringa mycket tid i labbet med programmering av både robot och PLC. Du kommer också att använda ABBs programvara Robot Studio.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr