Arbetsmiljö G1F, 7,5 hp, SD328G

Arbetsmiljö är ett spännande och omfattande område som kräver betydande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.

Kanske jobbar du redan idag som skyddsombud eller planerar att börja jobba med arbetsmiljöfrågor och behöver fylla på med mer kunskap. Eller, har du personalansvar och tycker arbetsmiljöfrågorna är svåra att greppa och hantera. Oavsett din bakgrund och tidigare erfarenhet ger dig denna kurs en mycket gedigen och fyllig teoretisk och praktisk bas att ta avstamp ifrån. Kursen byggs upp av teoretiska genomgångar varvat med praktiska fallbeskrivningar och demonstrationer. Den pedagogiska grundtanken är att lära om och i arbetsmiljö, att gå från teori till praktisk handling.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr