Kommunikation och coachning: Positiv livsstilsförändring G1F, 7,5 hp, SD332G

Mötet med människor är centralt för den som i yrkeslivet arbetar med vägledning och rådgivning. I det professionella samtalet är dialogen ledarens starkaste arbetsredskap.

Coachning i livsstilsfrågor innebär en balanskonst mellan motivation och ambivalens - mellan stöd och förändringsstrategi. Med coachningsbaserad teori som förståelsegrund, metodik som verktyg, motiverande samtalsledning och reflektion - ges förutsättningar för att utveckla förståelse och kunskap om det professionella coachningssamtalet. Kursen ingår ett kurspaket om tre kurser i kommunikation inom ämnet socialpsykologi.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr