Lärande och socialisation i arbetslivet G1F, 7,5 hp, SD348G

Arbetslivet har en stor potential för lärande och kunskapsutveckling – såväl för individen som för organisationen. I denna kurs behandlas förutsättningar och hinder för utveckling av yrkeskunskap och professionskompetens. Området studeras ur ett socialpsykologiskt och arbetslivspedagogiskt perspektiv med områden som interaktion, motivation, språk och normskapande i fokus.

Kursstart
Kurstyp
Undvform
vt 18 v.03
Programkurs
Campus
 • Kursansvarig: Anna-Karin Waldemarson
 • Examinator: Lika Rodin
 • Anmälningskod: HS-92271
 • Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: [ genomgången SD336G-Praktiskt personalarbete G1F eller genomgången FÖ304G-Praktiskt personalarbete G1F] och godkänd SD328G-Arbetsmiljö G1F.
 • Kursplan med litteraturlista: Svensk kursplan
 • Starttermin: vt 18
 • Studietakt: 50%
 • Startvecka - slutvecka: v.03 - v.12
 • När: Dagtid
 • Urval: Tillträdesbegränsning:
 • Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
 • Ort: Skövde
 • Kurskod: SD348G
 • Anmärkning:
 • Genomförande:
 • Kurstyp Programkurs
 • Undvform Campus
FRÅGA KURSANSVARIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr