Program vårterminen 2018

Här listas de program på Högskolan i Skövde som startar vårterminen 2018.

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (ges i samarbete med Högskolan i Borås)

Tycker du att arbete med barn är en spännande utmaning? Vill du entusiasmera och inspirera barn till lärande under de första åren i skolan? Då är utbildningen till grundlärare något för dig.

Förskollärarutbildning (ges i samarbete med Högskolan i Borås)

Lek, utveckling och lärande har en central och framträdande plats i förskollärarutbildningen. Förutom att du får en helhetssyn på barn så får du också verktyg för att skapa kreativa miljöer och metoder för lärandet.

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet – Med stora pensionsavgångar är sjuksköterska ett framtidsyrke med stora jobbmöjligheter.

Teknisk basutbildning

Programmet fungerar som dörröppnare för dig som vill plugga på universitets- och högskolenivå. Efter ett drygt halvårs studier kan du söka dig vidare.

Bioinformatik - magisterprogram

Du vill medverka till utformningen av morgondagens sjukvård och läkemedel. Genom det tvärvetenskapliga magisterprogrammet Bioinformatik kombinerar du biologi med IT-verktyg hämtade från datalogin.

Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram

Den medicinska utvecklingen med avancerad högteknologisk sjukvård ger möjlighet till infektionsprevention och bekämpning.

 

Relaterad information

Hela utbildningsutbudet